Pentest

XSS Cheatsheet

Web uygulama sızma testlerinizde girdi alanlarında XSS testleri için owasp tarafından hazırlanmış XSS cheatsheet’i kullanabilirsiniz.

https://owasp.org/www-community/xss-filter-evasion-cheatsheet